Utskrift   |   Logg inn
Du er her: Snarum / Hovedside

 

 

 VÆRVARSEL for Snarum:  YR   STORM
VANNSTAND: Krøderen   Skålfoss


Staten aksepterer 4 % kapitaliseringsrente - Les mer
Dette gjelder utmåling av erstatning ifbm. vern: Kapitaliseringsrentefoten som brukes ved omsetning av eiendom har avgjørende betydning for verdien. Hvis kalkulasjons­renten i en takst reduseres fra fem til fire prosent, så øker verdien på eiendommen med hele 25 %.
Le
s dette "Nyhetsvarsel fra NORSKOG nøye 


Spennende utvikling for Viken Skog - Les mer
For Viken Skog er målet å sette skogeierne i fokus og å vinne tilbake markedsandeler. Viken Skog utbetaler utbytte på både andels- og tilleggskapital til andelseiere.
Les også om innføringskurs i bruken av DinSkog

Nytt plantesystem forenkler og forbedrer? - Les mer
Nu påbörjar Svenska Skogsplantor odlingen i ett helt nytt odlingssystem, Svepot Air 115 och beräknas vara tillgängligt från och med våren 2016.

Seier til grunneierne i Høyesterett om Tomtefesteloven - Les mer
22.april 2015: Etter mange år i rettssystemet har saken om tomtefesteloven fått en endelig avgjørelse. Høyesterett har i dag bestemt at prisen for festet tomt nå kan reguleres etter tomteverdien. Det vil i praksis si at bortfester ved fornyelse av festekontrakten kan oppregulere festeavgiften med grunnlag i tomteverdien, selv om festeavgiften etter 1. januar 2002 har blitt regulert etter konsumprisindeksen.

Frist for ekstra innbetaling Skogfond er 6.februar - Les mer
Vær klar over muligheten, selv om det ofte bare blir "saldo Baldo": Inntekten jevner seg ut over årene nesten uansett dersom du forsøker å "treffe" med Skogfond og reell utgift. Vi viser hvor du finner skjema

Administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink slutter i Viken Skog - Les mer
Dette ble kunngjort torsdag 18.6.2014. Økonomisjef Tor Henrik Kristiansen konstitueres som daglig leder inntil en ny permanent leder er ansatt. Vi gratulerer.
– Ragnhild Borchgrevink har ledet Viken Skog gjennom en av de mest krevende perioder i organisasjonens historie. Jeg takker Ragnhild for hennes store innsats, sier styreleder i Viken Skog, Olav Breivik.
– Det har vært tøffe tak og lange dager. Jeg er stolt av hvordan organisasjonen Viken Skog har stått oppreist gjennom de siste årene med store endringer og ønsker Viken Skogs ansatte og andelseiere lykke til videre, sier Ragnhild Borchgrevink.
Vi leser dette slik: "Ragnhild Borchgrevink har som leder av Viken Skog gjort til sin funksjonstid til en av de mest krevende perioder i organisasjonens historie, og det er et under om organisasjonen Viken Skog kan stå oppreist etter disse årene."

Gransnutebillen skal stoppes med voks - Les mer
6.mai 2014 melder Norges Skogeierforbund at det er et prosjekt i gang for å utvikle teknikk for å beskytte granplanten mot snutebilleangrep. 
Eksisterende prosjekt i Sverige, samt tilsvarende problematikk, har vi tidligere beskrevet på denne siden.
Mye ny viten her:

VEIMELDINGER - Veitrafikksentralen 175:
Telerestriksjoner våren 2014 Modum Kommune:
20140423 Korsbøenveien 6 tonn
20140423 Bingsveien er Fylkesvei: Fv63: Bare restriksjon fra Bingen til Lyngdal 6 tonn.
Riksvei 35 Ringeriksveien, Buskerud: Ingen restriksjoner

Maktarroganse eller service? - Les mer
I sin leder i "Norsk skogbruk" skriver redaktør Line Venn 14.4.2014: I den skarpe konkurransen om tømmer og maskinentreprenører, må gammeldags maktarroganse bort og serviceinnstillingen fram.

2013: Variabelt år for skogeierandelslagene. Solid underskudd i Viken Skog. - Les mer
På denne tiden reiser styremedlemmer i Viken Skog rundt på årsmøter og holder innlegg om hvor godt det står til med Viken Skog. Med seg har man tilbud om ekstra kroner 25,-. Avslutningen på Viken Skogs årsmøte i Modum-Krøderen Skogeierlag minnet på mange måter om et salgsmøte der foredragsholder og skogeierlag pusjet på for å få de frammøtte til å skrive under på utlevert papir, om virkesoppdrag.
Norsk Skogbruk beskriver situasjonen i sin artikkel datert 25.03.2014

6. mars 2014: Frø- og planteforsyning til skogbruket - hvilke utfordringer står skogbruket i Norge - Les mer

En gratis workshop som tar for seg utfordringer knyttet til framtidas frø- og planteforsyning til skogbruket. 
 Målgruppe  Skognæringsorganisasjoner, skogeierandelslag, planteprodusenter, større skogeiere, skogforvaltere, offentlig skogfunksjonærer, Skogfrøverket, forskere og politikere. 


Svenske planter importeres i stadig større mengder - Les mer
Stor økning i søknadene om utsetting/import av svensk plantemateriale. Samtidig kommer det signaler om mangel på norske frø og planter for enkelte strøk og provenienser.

Skogfondsforskriftens §9 er endret dramatisk pr. 3.mars 2014 - Les mer
De viktigste endringene i forskriften er at skogeierne må oppgi hvorvidt de er sertifisert og etter hvilket system, og at de må bekrefte at de har forsikret seg om at lovgivningen tilknyttet skogbruket er overholdt. -

Medlem i Viken, hogger for Glommen - Les mer
Tor Jørgen Benterud  hogger tømmer for Glommen Skog AS – for at virksomheten hans skal overleve. Han er også skogeier i Sande i Vestfold og inntil nylig tillitsvalgt i Viken Skog. Etter at Benterud våren 2012 sa nei til Vikens tilbud om partnerskapsavtale, har han hørt lite fra den kanten.

Nærmere en løsning for internettforbindelse på VestSida?? - Les mer
Vi har testet Netcom/Chess-abonnement 3G/4G - de bruker netcoms nett. Og vi fikk mer enn dobbelt fart i forhold til RingNetts abonnement.<BR>Ruter/Modem: Huawei B593 4G LTE CPE MÅ ha en ekstern antenne for optimalt mottak, og vi har funnet riktig antenne som vi selv bruker

Mandag 6.januar 2014 kl. 18.00 i Modum kommunehus: Bedre jeger i 2014? - Les mer
NJFF i Buskerud og Buskerud fylkeskommune inviterer i samarbeid med kommunene i Buskerud, hjorteviltjegere til gratis kveldsseminar.

Nytt tidsskrift om elg og hjort: ELGNYTT - Les mer
Det er beregnet på elgvald, elglag, utmarkslag, grunneiere og andre som er interessert i informasjon og diskusjon om hjortevilt i Oslo, Akershus og Østfold: Likevel tror vi at det blir mange artikler av allmenn interesse.

Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2011 - Les mer
9 av 10 delingssøknader innvilges! Kommunene behandlet 4 500 søknader om deling av landbrukseiendom og til sammen 3 000 konsesjonssøknader i 2011. Kun 9 prosent av delingssøknadene ble avslått.

Når skipet synker, tror du det virkelig er «kvinner og barn først»? - Les mer
Etter 12 år går Helge Evju av som styreleder i Viken Skog. Det kan være god timing, eller bare det at Evju endelig synes han har gjort sitt og har lyst til å bruke tiden på noe annet.

Nå skal Viken Skog "Høgge sjæl" - Voksenopplæring i bratt lende? - Les mer
Så kjøper Viken Skog opp en skogsentreprenør, og gjør akkurat hva de lovet: Konkurranse med egne leverandører har begynt.
Men vi synes adm.dir ser en smule urolig ut: Bærer hun havre til død hest?
Er Struksnæs Skog AS et firma som klynger seg til Viken?

Det lønner seg ikke å produsere skogflis til Bioenergi: Mjøsen legger ned produksjonen - Les mer
Mjøsen skog tar konsekvensene av budsjettforhandlingene på Stortinget: Energiflisordningen blir avviklet fra nyttår. - Vi har konkludert med at det ikke er mulig å drive videre med flisproduksjon basert på GROT og heltre etter en såpass dramatisk endring av våre rammevilkår, sier adm. direktør Erik A. Dahl i Mjøsen Skog.

Felleskjøpets nye Panserpiker? - Les mer
Åh nei: Dette handler om Gardsfruer på Krødsherad som vil revolusjonere bygde-Norge bl.a. ved å skrive usensurert om "det fantastiske livet på landet".

Viken Skog øker tømmerprisene for juli og august. - Les mer
Pristilleggene er inntil 30 kroner pr. m3 på sagtømmer og inntil 10 kroner pr. m3 på massevirke gran, avhengig av geografi.

Hvorfor trekke 40% til skogfondskonto? - Les mer
Fra Det er ikke alltid man ønsker å sitte med overskudd etter en skogsdrift. For eksempel kan det være slik at man etter noen års drift tar sikte på avbruddslikning / gjennomsnittslikning over fem år, noe som er skattemessig fordelaktig. Samtidig er behovet for grøfterensk, markberedning og planting stort etter foregående års sluttavvirkning. Hva gjør man når skogfondkontoen er tom og man trenger midler til skogforyngende tiltak? En god løsning er å ta en liten sluttavvirkning eller tynningsdrift, med maksimal avsetning til skogfond.

Er du rammet av flommen? Ta bilder! - Les mer
Gode råd fra Vekstra Hadeland Regnskap: Er du rammet av naturskade, så er det ikke bare viktig å begrense skaden og ringe forsikringsselskapet. Du bør også ta bilde av skadene for å dokumentere omfanget. Ringer du forsikringsselskapet umiddelbart etter at skaden har oppstått, vil det i mange tilfeller være mulig å få hjelp omgående. Likevel - ikke glem å ta bilder av de skadene som naturen har forvoldt, enten det er storm, flom eller andre naturskader

Frifunnet for kjøring på egen grunn - Les mer
Dette er en meget viktig dom som vi fant referert i Bondebladet 12.4.2012: Hans Georg Molvig er enstemmig frifunnet av tingretten for å ha kjørt beltemaskin på snødekt myr. Han har rett til å kjøre tømmertransport over myra - som ligger i et naturreservat - når marka er frossen og snødekket.

Viken Skog er ikke lenger aktuell som kjøper av Tofte-fabrikken - Les mer
Vi har forhandlet frem nye leveringskontrakter basert på eksport slik at vi ikke lenger er avhengige av fremtiden til Södra Cell Tofte,  skriver adm. direktør Ragnhild Borchgrevink i en pressemelding.
Og: "Tålmodigheten tok slutt, og hverken våre andelseiere eller ansatte var tjent med en fortsatt uavklart situasjon" (!) 

Rutiner for import av skogfrø- og skogplanter - Les mer
Skogfrøverket er gitt forvaltningsmyndighet i forbindelse med import og eksport av frø- eller plantepartier til skogbruksformål (inkl. juletre og pyntegrønt). 

Statens landbruksforvaltning (SLF) skal tildele 2 mill. kroner - Les mer
Midlene skal gå til aktive skogeiere som engasjerer seg for å få opp skogbruksaktiviteten i eget nærmiljø, slik at flere passive skogeiere tar i bruk skogen sin.

Hvilket treslag brenner best? - Les mer
 På Forskning.no fant vi en fin artikkel om brennverdi: Målt etter volum har kristtorn høyest egenvekt og brennverdi, etterfulgt av barlind, bøk, eik, ask og og rogn.

Overgang for gamle ettersøkshunder - Les mer
Den nye utøvelsesforskriften fjerner muligheten for å bruke jaktpremierte hunder til ettersøk på eget jaktfelt. Etter kontakt fra NJFF har Direktoratet for naturforvaltning (DN) nå avklart at gamle hunder vil være godkjente også etter 1. april 2016.

Hjortevilt 2013, 10-11. april i Sandvika - Les mer
Hjortevilt opptar mange, noe årets hjorteviltseminar i regi av Skogkurs beviste. Godt og vel 250 frammøtte

Telerestriksjoner våren 2013 fra kl 07:00 onsdag 10. april 2013. - Les mer
Det innføres 6 tonn aksellast på følgende veier:
Hellumveien, Gravermoveien, Åsveien, Korsbøenveien, Nyhusveien, Skinstadveien, Tandbergveien.

Tømmervogntogene får en tillatt lengde på 24 m istedenfor dagens 22 m - Les mer
Samferdselsminister Marit Arnstad opplyste .under Senterpartiets landsmøte fredag kveld at regjeringen innfører nye regler for tømmertransport.

Treforedlingsbedriftene Hellefoss ved Hokksund og Vafos ved Kragerø er begge konkurs. - Les mer
Vi kunne ikke pådra oss mer gjeld, og videre drift ved Hellefoss og Vafos var ikke forsvarlig, sier Trond Lindborg, adm. direktør ved begge bedrifter: - Vi har fortsatt tro på begge bedrifter og har ikke gitt opp håpet om å kunne starte opp igjen. Men i dagens situasjon går det ikke. Markedet er for tøft, sier Lindborg. Konkursene rammer tilsammen 120 ansatte.

Møte om skogindustrien - Les mer
Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum og nærings- og handelsminister Trond Giske innkalte representanter fra skogeiere og industri til et møte 20.mars 2013 for å blir orientert om situasjonen.

Viken har lagt inn bud på Tofte - Les mer
Adm. direktør Ragnhild Borchgrevink bekrefter at Viken Skog la inn et foreløpig og ikke bindende bud på Tofte-fabrikken fredag 1.mars 2013

Vestskog SA har satt ny rekord i tømmeromsetningen i 2012 - Les mer
Året 2012 viser litt over 171.500 kbm. Men årsresultatet står ikke i stil med volumøkningen. Underskuddet ble mer enn 3 millioner kroner.

Svenskene limer sand på planter for å bli kvitt Gransnutebillen - Les mer
Snutebillen liker ikke sand. Svenskene har forsket en del på dette og har prøvd ut en ny metode, sier leder i Skogselskapet i Østfold, Ole Brække. De har nå kjøpt inn 70.000 planter fra Sverige. De skal settes ut for å hindre at gransnutebillene gnager på ungtrær.

25.1.2013 : 29 nye skogområder er vernet av Kongen i Statsråd - Les mer
De 29 skogområder ligger i fylkene Nord-Trøndelag, Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder og Rogaland. Områdene omfatter ca 132 km2 nytt verneareal, hvorav ca 80 km2 er produktiv skog.

Ulv i Norge - Les mer

Tall fra vinterens ulvesporinger viser at det i perioden 1. oktober 2012 til 15. januar i år ble påvist 48-57 ulver i Norge. Av disse har 38-41 dyr holdt til på norsk side av grensa mot Sverige, og ulv er påtruffet i ni norske fylker.


Totalvolumet av innmålt virke i 2012 ble 8 853 930 kbm - Les mer
Det innbefatter rundvirke, skogsflis og grot, men ikke ved.
Det er 188 000 kbm mer enn i 2011 og det høyeste totalvolumet på mange år, viser skogfondsdatabasen

Sagtømmerprisene falt på verdensmarkedet høsten 2012 - Les mer
I 3. kvartal 2012 fortsatte sagtømmerprisene å falle verden over. De europeiske prisene falt mer enn 13 prosent på 12 måneder, melder Wood Resource Quarterly (WRQ).

Stort volum i Mjøsen i 2012 - Les mer
Mjøsen Skog omsatte 955 000 m³ tømmer i 2012.
- Det er 4 prosent mer enn året før, og et av de største volumer bedriften har omsatt noensinne, sier adm. direktør Erik A. Dahl i Mjøsen Skog. Kun to ganger tidligere i bedriftens lange historie har omsetningstallet vært høyere.

Viken skog skjerper betalingsinndrivelse på sine fakturaer - Les mer
Viken Skog sier påsine nettsider 1.6.2012 at de har sett seg nødt til å endre sine rutiner vedr ubetalte fakturaer. "Fremover vil våre kunder etter forfall kun motta 1 stykk purre/inkassovarsel. Dette utstedes tidligst 14 dager etter forfall og man vil da ha 14 dager på å innbetale kravet. Etter dette oversendes saken til Argus Kreditt for innkreving."

SIKRINGSRADIO som kan brukes i Modum? - Les mer
Ringerike og Omegn sikringsradiolag har de siste årene bygget ut dekningen kraftig. Vi sjekker nå om dette kan brukes i vårt område, og hvor.
Her finner du linker og mer informasjon.

Miljøomkostninger 2012 hos Viken Skog - Les mer
Viken Skog vil dekke inn ca. 3 mill.kr i ekstraordinære miljøomkostninger i 2012 gjennom trekk i tømmeroppgjøret basert på opplysninger som skogbruksledere legger inn i kontrakten. Det er forskjellsbehandling på skogeiere som har driftsavtale og de som ikke har driftsavtale med viken: Satsene finner du her

Opplæringspakke i Skogbrukets miljøstandard - Les mer
Viken Skog tenker seg en opplæringspakke for medlemmer; i hovedsak skogeiere som selv er ansvarlige for avvirkning. Dette er - etter vår mening - definitivt et tiltak som er initiert av Viken Skog administrasjon og styre, uten forankring blant de berørte skogeier i distriktet.
Likevel, her er informasjonen du heller ikke finner på Viken Skog sine nettsider

Plantetidspunkt og markberedning som skjøtselstiltak mot snutebilleskader - Les mer
Dette er et toårig prosjekt som starter i 2011. Prosjektet skal spesielt se på om høstplanting er mer gunstig enn vårplanting. - Plantene er mest sårbare for gnagskader rett etter planting, før de har fått ordentlig rotfeste.

Skogfondkalkulator som hjelpemiddel - Les mer
Skogfondsordningen gir betydelige økonomiske fordeler når den brukes riktig. På Skogbrukets Kursinstitutt  (trykk og du finner en som er nett-basert) finner du en kalkulator som beregner økonomisk virkning av skogfondet.  Vi har også lagt til en Skogfondkalkulator  vi fikk på Landbrukskontoret i modum. Den er i Excel,  kan lagres til egen maskin

Egen dittnavn@snarum.no - epostadresse? - Les mer
Vi kan tilby deg din egen, evigvarende epostadresse der du selv velger "fornavnet" på eposten. "Etternavnet" er @snarum.no. Fornavnet skal minst være ditt fornavn + første bokstaven i etternavnet. Du betaler oss for tjenesten for 5 år av gangen.

Klikk her for arkiv

     

 

 
 

Ringerike Sykehus
Legevakt: 32111111
Lensmannen i Modum:
32 78 29 60

Åpningstider søppel/ gjenvinningsstasjon