Utskrift   |   Logg inn

Jakt, fiske og Friluftsliv

Modum kommune har gode internettsider <her

 

Jakttider gjeldende fra 1. april 2012 til 31. mars 2017:
Elg
Ordinær jakttid: 25. september - 31. oktober
Forlengelse for hele kommunen fra og med 1. november til og med 15. november.
Hjort
Ordinær jakttid: 1. september - 23. desember
Rådyr
Ordinær jakttid: 25. september – 23. desember
Voksen rådyrbukk: 10. august – 23. desember.
 
Kanadagås, Grågås 10.8
Stokkand o.l. 21.8
Hare 10.9
Jerpe, orrfugl og storfugl 10.9
Bever 1.10
Informasjon om jaktutøvelse, felling og bestandsutvikling finner man i hjorteviltregisteret.

Her finner du en del aktuelle skjemaer som du kan laste ned fra Direktoratet for naturforvaltning.

Relaterte dokumeter:


I Modum kommune er det i tillegg til den ordinære båndtvangstid (f.o.m. 1. april t.o.m. 20. august), også båndtvang i tiden f.o.m. 21.august t.o.m. 30. september.
Bestemmelsen gjelder ikke hunder som brukes til lovlig jakt eller jakttrening fra 21. august til 31. mars, samt for ettersøkshunder.


Miljøverndepartementet -> direktoratet for naturforvaltning

Det er gjennomført jakttid hele året på mink, mårhund, bisamrotte og villsvin, og innført utvida jakttid for 7 andre arter som ikke hører heime i norsk natur.

I Buskerud er vanligvis lov å fiske etter ferskvannskreps (krepsing) i perioden 6. august klokken 18.00 - t.o.m 14. september. I Steinsfjorden og Tyrifjorden kun t.o.m. 16 august.

Linker til Ferskvannsfiske og Fiskeavgift

Standard Fellingsrapport for Rådyr - Modum Kommune - Les mer
Klippes rett inn i Outlook / Epostprogram, og fylles ut der. Stryk det som ikke passer, eller kopier inn flere tabeller

Skolens fridager og ferier - Les mer
Vi vet at skolenes fridager og ferier kan ha betydning for jakttider. Så her er oversikt fra Oslo & Akershus + Buskerud

Feltkontroll av hjorteviltkjøtt; EU-ordning som gjelder i Norge fra 2010 - Les mer

EØS-avtalen med Norge omhandler regelverk for næringsmiddelhygiene. Norge har mulighet til lokale tilpasninger om bl. a. viltkjøttkontroll. Den generelle bestemmelsen sier at alt hjorteviltkjøtt som omsettes, skal kontrolleres av veterinær. En alternativ er å gi jegerne mulighet for å bli sertifisert for å utøve feltkontroll. Nå blir det arrangert kurs, så grip sjansen !!


2009 Høstjakta, særlig hjort og elg, står for tur. JAKTREGLER - Les mer

Når jegere samles til jaktlag, er det noen viktige regler som må følges, NB særlig ved skateskyting
Modum kommune ga oss dette for et par år siden, og vi synes det er fint om jegere frisker opp sine jaktregler:


070901 Trekking av elgtenner
Vi fikk kjempehjelp av Lars Erik Gangsei hos Faun naturforvalting. Han har laget disse veiledningene, og treffes på Tlf: 35067701/ 95061231 eller leg@fnat.no
Trekking av elgtenner 1 Forklaring til tanninlevering

Klikk her for arkiv

Data om jakt finner du på Hjorteregisteret 


 

VIKTIGE DATO-relaterte rapporter og søknader:

RÅDYR; Fellingsrapport, frist 3. januar

 

Frister for endringer etc

 

Forvaltningsdokumenter om jakt, beite og stell

 

Standard Fellingsrapport for Rådyr - Modum Kommune