Utskrift   |   Logg inn

20131010 elgkontakter i Sigdal

Skogbrukssjef Kjell Ove Hovde  tlf: 32711417  e-post: kjell.ove.hovde@sigdal.kommune.no

 

SIGDAL KOMMUNE

Elgfelt

 

VALD 24 GREENSKOGEN DRIFTSPLANOMRÅDE: v/Ole Green , 3350 Prestfoss

 

                   Per Green                                                    tlf. 918 082 94                                                                                                        

                   Kjell Tore Ødegård                                         907 344 52          

               Knut Olav Kristoffersen,                                909 370 00

               Erling Grøterud                                                996 354 70

 

VALD 23 SLETTEFJELD DRIFTSPLANOMRÅDE v/Aslak N.Ulberg, 3358 N.Eggedal

 

                 Arne K.Hagavold                                       tlf.  907 757 84

                 Aslak N.Ulberg                                                  971 510 36

           Erling Løvlid                                                     416 249 00

           Jon Låg                                                               992 780 29

 

 

 

Vald 18     ØVRE SIGDAL OG RUNDSKOGEN DRIFTSPLANOMR. v/Leif Eidal

                

                   Leif Eidal                                                   tlf.  975 140 58

                  Terje Bottolfs                                                     404 372 44

                  Torgeir Gunnerud /Dagfinn Kristiansen           917 586 84

                  Ole Anders Nore                                                901 957 00

 

 

VALD 17 ØSTRE SONEREN DRIFTSPLANOMR. v/Magne Solbakken 3350 Prestfoss

                

                 Rune Solbakken                                          tlf. 951 479 84

                 Nils Knut Lindbo                                                32.710300

                 Magne Solbakken                                             481 161 80

                  Thorleif Bergan                                                 911 115 72

 

 

 

 

VALD 16 NATTJERNÅSEN DRIFTSPLANOMR. v/Hans Erik Solberg, 3350 Prestfoss

               

                Ole Øverby                                                  tlf.  900 137 08

                Odd Killingstad                                                 480 414 52

                 Odd Bergerud                                                   950 509 82

                 Kåre Støveren                                                    926 381 61

                 Hans Erik Solberg                                              970 448 77

                 Kristoffer Vad                                                   915 768 32

                 Lasse Stæhr                                                         928 137 61

 

 

 

 

 

 

VALD 14  EGGEDAL DRIFTSPLANOMRÅDE v/Erland Frøvoll 3359 Eggedal

                  

                   Bjørn Eckhoff                                                   957 223 67

                   Tone Besserud                                                  900 511 04

                   Torstein Søland                                                 920 597 22 

                   Odd Rugland                                                     911 407 90

                   Vestbygda v/Erland Frøvold                             416 306 68

                    Aslak Aabø                                                       926 242 52

                    Stein Tore Aalien                                               926 279 14

                    Nordbygda v/Geir L.Åsland                             957 340 74

 

 

 

VALD 13  GRØNHOVDSROA DRIFTSPLANOMR. v/Inge Tangen, 3358 N.Eggedal

                  

                   Inge Tangen                                                  tlf  951 183 51  

                   Sigdal kommune  Trillemarka 

                   Tom Gunnar Hofton                                           917 012 87                              

                   Gunnar Aalien                                                      917 283 60

 

 

VALD 12  SOLE VILTSTELLOMRÅDE   v/Kjell Erik Kopseng  3358 N. Eggedal

               

                 Sole Seterskog v/Kjell Erik Kopseng,             tlf. 907 486 97

                 Sole v/Bjørnar Ovnan, 3359 Eggedal                    997 986 97

                 Soleskogen v/ Dagfinn Kristiansen,                      917 586 84

 

 

VALD  6   GRYTEELVA DRIFTSPLANOMRÅDE v/Asbjørn Nubberud

                 

                  Asbjørn Nubberud                                           tlf. 959 955 51

                 Anne Kristi Strand/Bjørn H. Hermannsen,           416 760 18 

                                                                                

 

 

 

VALD 5 GRÅGALTEN DRIFTSPLANROMRÅDE v/Eirik Lindbo, 3350 Prestfoss

                 

                  Halvor Helgerud                                           tlf.   481 840 71

                  Stian Hiåsen                                                         952 904 43

                  Eirik Lindbo                                                           971 563 68

                  Halvor Rolfsrud/Harald Grøterud                        957 987 88

                  Ole Sandsbråten                                                    952 385 60

                   Kjell Tore Ødegård                                             907 344 52

                   Nils Jamne                                                           952 932 28

                   Erland Linskov,                                                    911 762 26

 

 

 

 

 

 (Opprettet og sist endret 11.okt.2013)