Utskrift   |   Logg inn

Fiske i Snarumstraktene

Snarum elveierlag: De selger fiskekort som gjelder store deler av Snarumselva - men ikke hele! Fiskekortene selges på Statoilstasjonen på Sysle.
Korsbøen Gård: Snarumselvas vestside Fra Gåsøya og nordover til Hallerdalsbekken: Der selges fiskekort direkte til lokalbefolkningen.
Lia-gården: Snarumselva østside fra ca. Ulen og til Morudkompaniet. Fiskekort på Statoilstasjonen på Sysle.