Utskrift   |   Logg inn

20130901 Elgjakt i Modum, kontaktpersoner

 

Bestandsplanområde/jaktfelt Antall jegere Funksjon Navn Adresse Postnr/sted Telefon, priv. Mobiltelefon
Øst-Modum 21 Valdansvarlig Berget, Steinar        
10-Pilterud 3 Jaktleder Backe, Tollef Øst-Modumveien 3370 Vikersund 32 78 21 01 958 27 200
11-Ø-Kimerud 3 Jaktfeltansvarlig Brecke, Darre Øst-Modumveien 3370 Vikersund 32 78 20 41 922 97 077
11A-N.Kimerud 3 Jaktleder Kristoffersen, Jan Rønningsveien 3360 Geithus 32 78 09 27 913 55 003
12-Øst-Modum Dannede Jaktlag 12 Jaktleder Berget, Steinar Øst-Modum 3370 Vikersund 32 78 21 79 901 17 925
13-Askim 8 Jaktleder Bråthen, Terje Øst-Modum 3370 Vikersund 32 78 87 41 901 26 962
Modum-Holleia 36 Valdansvarlig Rune Rydgren Heggenveien 3370 Vikersund 32 78 77 86 957 82 441
18b-Langsjø 5 Jaktleder Simensrud, Trond Tonsveien 3370 Vikersund 32 78 43 90 951 05 801
18-Aamodt 6 Jaktleder Andersen, Stein Vidar Roaskogen 11 3300 Hokksund 32 75 75 11 932 51 529
23-Holleiaskogene 6 Jaktleder Petterøe, Andreas Heyerdals vei 16 0777 Oslo 22 13 80 77   915 18 996
19-Drolsum 4 Jaktleder Blix, Øyvind Ringeriksveien 15 3370 Vikersund 32 78 49 53 909 92 877
20-Flattum 6 Jaktleder Oscar Hagen Jarenveien 3370 Vikersund 32 78 23 21 917 20 268
21-Brunes grunneierlag 3 Jaktfeltansvarlig Grønhovd, Kjell Brunes 3370 Vikersund 32 78 81 51  
26-Syslelaget 6 Jaktleder Moen, Ole Dalskroken 4 1405 Langhus 64 87 03 86 901 33 788
Sæteråsen 21 Valdansvarlig Reistad, Alf Kløftefoss 3370 Vikersund 32 78 27 36 913 93 184
18A-Flannumsmarka 6 Jaktleder Haugerud, Svein Torsbyveien 3370 Vikersund 32 78 73 59 905 02 647
25-Olafsbye/Uhla 9 Jaktleder Olafsbye, Per Snarum 3370 Vikersund 32 78 26 39 416 00 860
22-Morud 6 Jaktleder Næss, Stein Morud 3370 Vikersund 32 78 26 90 977 21 110
22 b-Skogli skog (enkeltvald) 2 Valdansvarlig Bottegård, Erland Fossumgata 5 3340 Åmot   950 27 844
Øståsen sør 29 Valdansvarlig Terum, Torleif        
17 7 Jaktleder Terum, Torleif Jellumveien  3340 Åmot 32 78 57 15 941 52 100
14 11 Jaktleder Ingesen, Finn Roar Gamle kirkevei 3370 Vikersund 32 78 80 31 915 88 728
15 5 Jaktleder Fosnæs, Jonas Sønstebyveien 3370 Vikersund 32 78 07 91 997 17310
16 6 Jaktleder Mørk, Per Olav Mølleveien 3360 Geithus 32 78 11 57 924 02 311
               
Nykirke 16 Valdansvarlig Mayrhofer, Anton Refsalveien 3339 Åmot   956 46 804
36/37-Simostranda/Skibrek 11 Jaktleder Bakke, Karl Henrik Bingsveien 3330 Skotselv 32 75 67 93 907 30 216
38-Bingen 5 Jaktleder Stryken, Per Øyvind Bingsveien 1127 3330 Skotselv 32 77 95 07 936 39 943
Bestandsplanområde/jaktfelt   Funksjon Navn Adresse Postnr/sted Telefon, privat Mobiltelefon
Vestre Snarum 19 Valdansvarlig Mathiesen, Kaare        
27-Høgtidsåsen 7 Jaktleder Berger, Trond Snarumsveien 3370 Vikersund 32 78 26 44 480 73 625
28-Korsbøen 6 Jaktleder Mathiesen, Kaare Korsbøenveien 3370 Vikersund   901 23 121
29-Vestre Snarum grunneierlag 6 Jaktfeltansvarlig Hovde, Kjell Ove Snarumsveien 3370 Vikersund   918 30 778
27b-Svendsby 3 Jaktleder Holen, Bjørn Ivar Jarenveien 53 3370 Vikersund   911 82 171
29b-Grønnli  3 Jaktleder Glømme, Geir Snarumsveien 3370 Vikersund   916 10 175
Vestre Spone 17 Valdansvarlig Overn, Hans T.        
31-Bøen  5 Jaktleder Skuterud, Bent Hageveien 5 3370 Vikersund   917 43 199
32-Overn/Skuterudåsen 4 Jaktleder Overn, Hans T. Overnveien 3340 Åmot 32 78 54 59 412 85 759
33-Jelstad 3 Jaktleder Jahr, Jens Jørgen Jarveien 3340 Åmot 32 78 46 86 958 68 369
35-Simostranda øst 5 Jaktleder Kvale, Hans Håvard Koplandveien 3340 Åmot 32 78 64 17  
34-Komperud (enkeltvald) 3 Jaktleder Green, Arne Breivik 3340 Åmot   971 41 123
Kommunenes viltforvaltning
Kommune Viltansvarlige Telefon arbeid Telefon privat Mobiltelefon
Modum Dag Præsterud 32 78 93 92 32 78 40 14 906 11 586
Modum Morten Eken 32 78 93 03   918 07 919
Øvre Eiker Morten Garaas 32 25 10 74 32 76 25 58 975 21 120
Sigdal Kjell Ove Hovde 32 71 14 17 32 78 07 78 918 30 778
Krødsherad Erik Bjøre 405 55 870    
Ringerike Eiliv Kornkveen 32 11 75 64    
Lier Håkon Bergø 32 22 04 91    
Modum kommunes ettersøksgruppe for fallvilt
Navn Mobiltelefon Telefon privat
Gunnar Stensby 951 47 997 32 78 57 98
Rune Rudgren 957 82 441 32 78 77 86 
Terje Einar Engebretsen 916 59 077 32 78 86 81
Roger Foss 955 27 527  (Opprettet og sist endret 07.okt.2013)