Utskrift   |   Logg inn

2009 Driftsplanområdene

0623V0005 13-Askim 

                0623J0005 13-Askim

0623V0013 17-Øståsen Sør

                0623J0013 17

                0623J0014 14

                0623J0015 15

                0623J0016 16

0623V0015 28-Vestre Snarum

                0623J0020 28-Korsbøen

                0623J0021 29-Grønnli

                0623J0022 27-Høgtidsåsen

0623V0016 32-Vestre Spone

                0623J0023 32-Overn

                0623J0024 33-Jelstad

                0623J0025 34-Komperud

                0623J0026 35-Simostranda Øst

                0623J0028 31-Bøen utmarkslag

0623V0017 36-Nykirke

                0623J0029 36-Svartputt

                0623J0030 37-Skibrek

                0623J0031 38-Bingen

                0623J0071 Nykirke

0623V0018 Øst-Modum

                0623J0001 10-Pilterud

                0623J0002 11-Ø-Kimerud

                0623J0003 11A-N.Kimerud

                0623J0004 12-Øst-Modum dannede..

0623V0019 Modum-Holleia

                0623J0007 19-Drolsum

                0623J0008 20-Flattum

                0623J0009 21-Brunes Grunneierelag

                0623J0011 23-Holleiaskogene

                0623J0012 26-Syslelaget

                0623J0017 18-Aamodt

                0623J0072 18b Langsjø

0623V0029 24-Sæteråsen

                0623J0010 22-Morud

                0623J00118 25-Olafsbye/Uhla

                0623J0019 18A-Flannumsmarka

0623V0030 27a-Svendsby

                0623J0076 27a-Svendsby

                                146/8 på 3400 da

                                147/5 på 1950 da, Høgtidsåsen

 

Svendsby Gård har to skogteiger 146/8 på 3400 da 147/5 på 1950 da, Høgtidsåsen(Opprettet og sist endret 24.apr.2010)